Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đăng ký xe máy chuyên dùng không còn giá trị sử dụng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo đăng ký xe máy chuyên dùng không còn giá trị sử dụng
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo đăng ký xe máy chuyên dùng không còn giá trị sử dụng  đối với Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng: số 179/ XMCD; Biển số 90LA- 0081 đăng ký lần đầu ngày 25/4/2017 của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại HTP không còn giá trị sử dụng.
      Nội dung văn bản: 1293.pdf