Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp T11, T12/2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp T11, T12/2020
Sở GTVT vừa có thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp T11, T12/2020.
       Theo đó, từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/12/2020 sở GTVT Hà Nam cấp 34 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 116 phù hiệu các loại​ còn hiệu lực sử dụng​.
        ​Nội dung thông báo và danh sách GPKD và phù hiệu: 94.pdf