Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách xe ô tô được Sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo danh sách xe ô tô được Sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022
       Theo đó, căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách xe ô tô được sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp 41 phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022 còn hiệu lực sử dụng để Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh để phối hợp quản lý.
      Danh sách phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022 còn hiệu lực sử dụng​: 1244.pdf