Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách xe ô tô được Sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 16/3/2021 đến ngày 15/...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo danh sách xe ô tô được Sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 16/3/2021 đến ngày 15/7/2021
      Căn cứ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hiện hành và yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, từ ngày 16/3/2021 đến ngày 15/7/2021 Sở GTVT Hà Nam cấp 16 phù hiệu xe hợp đồng​ cho 14 tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô.
      Danh sách phù hiệu xe hợp đồng được cấp: 1196.pdf
Tin liên quan