Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 4 năm 2021

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 4 năm 2021
       Theo đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Hà Nam, Sở GTVT Hà Nam thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 4 năm 2021: Lịch sát hạch cũ khóa B2-K135 và C- K94 của  Trường Cao đẳng nghề Hà Nam​ngày  21/4/20121 chuyển sang ngày 22/4/2021.
       Nội dung thông báo: 529.pdf