Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 7 năm 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 7 năm 2021
     Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 7 năm 2021. Theo đó, lịch sát hạch cũ ngày 08/7/2021 chuyển sang ngày 15/7/2021 của cơ sở đào tạo Trường Trung cấp KTKT Hà Nam, lịch sát hạch cũ ngày 06/7/2021 chuyển sang ngày 17/7/2021 của cơ sở đào tạo Trường Trung cấp nghề GTVT Việt Úc.
     Nội dung chi tiết: 1136.pdf