Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 6/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 6/2022
           Sở GTVT vừa có thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 6/2022 khoá sát hạch hạng B2 - K113 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam dự kiến tổ chức vào ngày 08/6/2022. Theo đó. lịch sát hạch khoá sát hạch nêu trên​ được điều chỉnh sát hạch vào ngày 26/6//2022 tại Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện./.