Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 9/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 9/2022
      Sở GTVT Hà Nam có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 9/2022. Theo đó, trong tháng 9/2022 tổ chức 05 khóa sát hạch lái xe ô tô​ vào các ngày 07, 14, 17, 24 và 28 của các cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng nghề Hà Nam, Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trường Trung cấp KTKT Hà Nam tại các cơ sỏ đào tạo lái xe đủ điều kiện.
     Nội dung chi tiết: 1319.pdf