Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch tháng 02/2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch tháng 02/2021
             Theo đó, Căn cứ Công điện số 03/CĐ-TCĐBVN ngày 29/01/2021 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Covid-19 gây ra; Các chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và đề nghị điều chỉnh lịch sát hạch của các đơn vị. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo điều chỉnh sát hạch lái xe ô tô và mô tô tháng 02/2021 (tại Thông báo số 123/TB-SGTVT ngày 22/01/2021, số 122/TBSGTVT ngày 22/01/2021 của Sở GTVT Hà Nam) sang tháng 03/2021.
            Sở GTVT Hà Nam đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe phối hợp với phòng Quản lý Vận tải – PTNL; các Trung tâm sát hạch lái xe sắp xếp, điều chỉnh lại lịch sát hạch đã đăng ký và thông báo cho các học viên biết thực hiện./.​
Tin liên quan