Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công (Tuyến Hà Nam - Sơn La và ngược lại)

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công (Tuyến Hà Nam - Sơn La và ngược lại)
Sở Giao thông Vận tải Hà Nam thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công của Công ty TNHH Vận tải thương
mại và Dịch vụ Quốc Cường tuyến Hà Nam - Sơn La và ngược lại.
         Theo đó, Công ty TNHH Vận tải thương mại và Dịch vụ Quốc Cường​ được tham gia khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh kể từ ngày ký Thông báo; 
         - Tên tuyến: Nơi đi Hà Nam; 
         - Nơi đến: Sơn La và ngược lại; 
         - Bến xe đi: Vĩnh Trụ; - Bến xe đến: TP. Sơn La; 
         - Mã tuyến: 2690.1112.A; Cự ly vận chuyển: 350 km; 
         - Hành trình chạy xe và giờ xuất bến chi tiết tại phụ lục đính kèm. 
         Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày thông báo Công ty TNHH Vận tải thương mại và Dịch vụ Quốc Cường có trách nhiệm đưa xe và khai thác. Trường hợp sau 60 ngày kể từ ngày thông báo nếu Công ty TNHH Vận tải thương mại và Dịch vụ Quốc Cường không thực hiện đưa xe vào khai thác thì Thông báo này không còn hiệu lực.
         Nội dung chi tiết thông báo: ​833.pdf