Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo giải quyết các quyền lợi của học viên liên quan đến công tác sát hạch cấp GPLX

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo giải quyết các quyền lợi của học viên liên quan đến công tác sát hạch cấp GPLX

Hiện nay, Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (CGĐB) Hà Nam đang làm các thủ tục giải thể do không đủ các đảm bảo các điều kiện để tiếp tục hoạt động. Vậy, Trung tâm xin thông báo đến các cở sở đào tạo lái xe và các học viên nội dung sau:

1. Những học viên đã nộp tiền phí sát hạch, lệ phí cấp Giấy phép lái xe các hạng tại các kỳ sát hạch do Sở GTVT Hà Nam tổ chức nhưng chưa đạt kết quả (đã nộp tiền nhưng thi chưa hết các nội dung) từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/10/2022 trực tiếp đến văn phòng Trung tâm làm thủ tục nhận lại số tiền phí, lệ phí Trung tâm đã tạm thu. Thủ tục nhận lại tiền phí, lệ phí:

- Nộp 01 bản photocopy chứng minh nhân dân (hoặc CCCD);

- Trực tiếp ký nhận vào chứng từ nhận tiền phí, lệ phí.

2. Đối với các học viên đã được đào tạo lái xe hạng A1 tại Trung tâm nếu có nhu cầu tiếp tục dự sát hạch lấy Giấy phép lái xe thì đăng ký với Trung tâm, hoàn thiện các thủ tục để Trung tâm báo cáo Sở GTVT tổ chức sát hạch cấp Giấy phép lái xe theo quy định.

3. Địa điểm, thời gian làm thủ tục:

Văn phòng Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Địa chỉ: Số 80, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - trong khuôn viên Sở GTVT Hà Nam; Số điện thoại: 0226 3843515).

Thời hạn giải quyết các thủ tục hồ sơ, thanh toán đến hết ngày 15/4/2024. Sau thời gian trên, các học viên không đến Trung tâm sát hạch để giải quyết các quyền lợi liên quan đến sát hạch cấp GPLX, hoàn trả các loại phí thì Trung tâm sát hạch không còn trách nhiệm giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam trân trọng thông báo!​


Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB