Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Giấy phép lái xe mất xin cấp lại không còn giá trị sử dụng

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Thông báo Giấy phép lái xe mất xin cấp lại không còn giá trị sử dụng
             Ngày 27/11/2018, Sở GTVT Hà Nam có Văn bản số 2060/TB-SGTVT về việc thông báo Giấy phép lái xe mất xin cấp lại không còn giá trị sử dụng​. Theo đó, thực hiện khoản 4 điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam thông báo danh sách 100 giấy phép lái xe khai báo mất được cấp lại từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018, nay giấy phép lái xe cũ không còn giá trị sử dụng.
             Danh sách danh sách 100 giấy phép lái xe khai báo mất được cấp lại từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018, nay giấy phép lái xe cũ không còn giá trị sử dụng​: 2060.signed.pdf

Phòng QLVTPTNL