Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo hạn chế và phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo hạn chế và phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tổng Cục đường bộ Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện văn bản số 301/SGTVT-A1 của Sở GTVT Hải Dương Ttông báo hạn chế và phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
        Nội dung văn bản 892.pdf