Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương trong tình hình mới về phòng, chống dịch C...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương trong tình hình mới về phòng, chống dịch Covid-19
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải và các Bến xe khách trên địa bàn thông báo hoạt động vận tải trên địa bàn
tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.
       Theo đó, căn cứ các thông báo hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị tuyên truyền lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách thực hiện hoạt động vận tải đi, đến địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương theo nội dung văn bản số 1139/SGTVTQLVT&PT ngày 11/3/2021 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh và văn bản số 520/SGTVT - P5 ngày 17/3/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương  đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid- 19 của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải. 
      Thông báo của Sở GTVT Hải Dương: 520.pdf
      Thông báo của Sở GTVT Quảng Ninh: 1139.pdf

Tin liên quan