Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả kiể tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằn...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Thông báo kết quả kiể tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại CÔNG TY TNHH TM&VT THỊNH HÀ

         Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-SGTVT ngày 23/10/2018 của Giám đốc Sở GTVT Hà Nam về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Sở GTVT Hà Nam thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  tại Công ty TNHH TM&VT Thịnh Hà. 

          Căn cứ báo của Đoàn kiểm tra ngày 31/10/2018, Công ty TNHH TM&VT Thịnh Hà có cố gắng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quan tâm đầu tư phương tiện, nâng cao chất lượng phương tiện, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện theo quy định.​ Tuy nhiên, vẫn còn các tồn tại, hạn chếNơi đỗ xe chưa bố trí các loại phương tiện; thiết bị phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường; Chưa tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người điều hành vận tải; Chưa tập huấn nghiệp vụ cho lái xe theo quy định; Chưa khám sức khỏe định kỳ cho lái xe; Chưa lập lý lịch hành nghề lái xe; lý lịch phương tiện theo quy định; Chưa lập phiếu kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia hoạt động vận tải theo mẫu số 02 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT; Chưa lập và cập nhật sổ giao nhiệm vụ vận chuyển cho lái xe (theo mẫu 01 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT); Chưa báo cáo và giao nộp phù hiệu về Sở GTVT 11 xe khi không còn nhu cầu kinh doanh (18C-05571; 18C-07596; 18C-07438; 18C-07447; 18C-07426; 17K8412; 18C-07478; 18C-04499; 18C-04761; 18C-07314; 18C-04006 ); Việc theo dõi xử lý lái xe qua hệ thống giám sát hành trình chưa được đơn vị quan tâm xử lý kịp thời thường xuyên; Đơn vị chưa thực hiện báo cáo định kỳ về Sở GTVT Hà Nam theo quy định.

          Yêu cầu Công ty TNHH TM&VT Thịnh Hà​ tổ chức chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên; gửi báo cáo khắc phục về Sở GTVT Hà Nam (Km số 2, đường Đinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) trước ngày 01/12/2018; đồng thời rà soát, thực hiện nghiêm các quy định về kinh doa­nh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo các quy định hiện hành; trường hợp tiếp tục vi phạm, Sở GTVT Hà Nam sẽ xem xét, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định hiện hành.

         Nội dung thông báo: 2078.signed.pdfPhòng QLVTPTNL