Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Công ty TNHH Vận Tải Thành Hằng

         Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-SGTVT ngày 23/10/2018 của Giám đốc Sở GTVT Hà Nam về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Sở GTVT Hà Nam thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  tại Công ty TNHH Vận Tải Thành Hằng. 

          Căn cứ báo của Đoàn kiểm tra ngày 08/11/2018, Công ty TNHH Vận Tải Thành Hằng có cố gắng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quan tâm đầu tư phương tiện, nâng cao chất lượng phương tiện, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn các tồn tại, hạn chế: Không chứng minh được nơi đỗ xe tại Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam; Chưa tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người điều hành vận tải; Chưa tập huấn nghiệp vụ cho lái xe theo quy định; Có lập và cập nhật lý lịch hành nghề lái xe tuy nhiên còn sơ sài không thường xuyên cập nhật đầy đủ các nội dung; Có thực hiện kiểm tra phương tiện trước khi khai thác tuy nhiên chưa  theo mẫu số 02 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT; Có lập sổ giao nhiệm vụ vận chuyển, giấy vận tải cho lái xe tuy nhiên chưa theo mẫu 01, mẫu phụ lục 28 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT; Chưa xây dựng kế hoạch đảm bảo ATGT, quy trình đảm bảo ATGT theo mẫu tại phụ lục 8a, 8b Thông tư 63/2014/TT-BGTVT; Qua kiểm tra hoạt động giám sát hành trình trên phương tiện đã gắn thiết bị giám sát hành trình 08 xe; kiểm tra xác xuất ngày 08/11/2018 có 6/8 xe truyền dữ liệu; Công tác xử lý vi phạm lái xe: Đơn vị có nhắc nhở, xử lý lái xe nhưng không thể hiện qua hồ sơ sổ sách; Việc theo dõi xử lý lái xe qua hệ thống giám sát hành trình chưa được đơn vị quan tâm xử lý kịp thời thường xuyên; Đơn vị chưa thực hiện báo cáo định kỳ về Sở GTVT Hà Nam theo quy định.

        Yêu cầu ​Công ty TNHH Vận Tải Thành Hằng tổ chức chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên; gửi báo cáo khắc phục về Sở GTVT Hà Nam (Km số 2, đường Đinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) trước ngày 01/12/2018; đồng thời rà soát, thực hiện nghiêm các quy định về kinh doa­nh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo các quy định hiện hành; trường hợp tiếp tục vi phạm, Sở GTVT Hà Nam sẽ xem xét, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định hiện hành.​

        Xem nội dung thông báo: ​2077.signed.pdf