Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Công tyTNHH VTTM&DV Quốc Cường
           Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-SGTVT ngày 23/10/2018 của Giám đốc Sở GTVT Hà Nam về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Sở GTVT Hà Nam thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  tại Công tyTNHH VTTM&DV Quốc Cường. 

          Căn cứ báo cáo của Đoàn kiểm tra ngày 31/10/2018, Công tyTNHH VTTM&DV Quốc Cường có cố gắng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quan tâm đầu tư phương tiện, nâng cao chất lượng phương tiện, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn các tồn tại, hạn chế: Nơi đỗ xe chưa bố trí các loại phương tiện; thiết bị phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường; Chưa tập huấn cho người điều hành vận tải; Chưa ký hợp đồng lao động với một số lái xe; Chưa tập huấn nghiệp vụ cho một số lái xe theo quy định; Chưa đóng bảo hiểm xã hội, BHYT cho hầu hết lái xe; Không lập và cập nhật lý lịch hành nghề lái xe; Không khám sức khỏe định kỳ cho lái xe; Qua kết quả trích xuất giám sát hành trình có một số xe vi phạm tuy nhiên đơn vị chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động phương tiện, lái xe qua hệ thống giám sát hành trình để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý lái xe theo quy định; Chưa thiết lập các biểu mẫu, phụ lục quản lý phương tiện, lái xe theo quy định tại Thông tư 63/2014/TT-BGTVT; Có lập phiếu kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia hoạt động vận tải theo mẫu số 02 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT tuy nhiên còn sơ sài phản ánh chưa đúng thực tế hoạt động phương tiện; Đơn vị chưa thực hiện thông báo tới sở GTVT Hà Nam các thông tin cơ bản trước mỗi chuyến đi (đối với xe hợp đồng); Đơn vị chưa thực hiện báo cáo định kỳ về Sở GTVT Hà Nam theo quy định;Lệnh vận chuyển chưa ghi rõ hành trình đã được công bố

.        Yêu cầu Công ty TNHH TNHH Thắng Lan Tổ chức chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên; gửi báo cáo khắc phục về Sở GTVT Hà Nam (Km số 2, đường Đinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) trước ngày 01/12/2018; đồng thời rà soát, thực hiện nghiêm các quy định về kinh doa­nh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo các quy định hiện hành; trường hợp tiếp tục vi phạm, Sở GTVT Hà Nam sẽ xem xét, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định hiện hành.​

         Xem nội dung thông báo: 2074.signed.pdf


Phòng QLVTPTNL