Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm định cầu Ghéo - Km127+923, QL.21, tỉnh Hà Nam

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm định cầu Ghéo - Km127+923, QL.21, tỉnh Hà Nam
      Ngày 16/7/2018, Sở GTVT ban hành Quyết định số 250/QĐ-SGTVT  về việc Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm định cầu Ghéo - Km127+923, QL.21, tỉnh Hà Nam​, cụ thể sau: 

như sau:

      1. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

      - Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm kỹ thuật đường bộ - Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

      - Giá trúng thầu: 125.399.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

     - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

     - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

      2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn: Thực hiện việc hoàn thiện và ký kết hợp đồng vào 8 giờ 30 phút ngày 17/7/2018. 

       Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo các nội dung trên./.​


Tin liên quan