Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 11 năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 11 năm 2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 11 năm 2020
      Theo đó, trong tháng 11/2020  tổ chức 08 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 1, 7, 8, 15, 21, 22, 28 và 29 của các cơ sở đào tạo (Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTVT Việt Úc) tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
     Nội dung thông báo: ​1625.pdf