Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 11 năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 11 năm 2021
           Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 11 năm 2021​. Theo đó trong tháng 11/2021 tổ chức 03 khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 27 và 28/11 của các cơ sở đào tạo: Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
          Nội dung thông báo: 2109.pdf