Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 12 năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 12 năm 2021
       Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 12 năm 2021. Theo đó, trong tháng 12/2021 tổ chức 10 khóa  sát hạch lái xe mô tô hạng A1​ vào các ngày 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 tại các cơ sở đào tạo (Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam, Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc ) tại các  Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
        Nội dung thông báo: 2136.pdf