Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 1/2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 1/2020
     Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 1/2020. Theo đó, trong tháng 1/2020 tổ chức 04 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 05, 12 và 19 của các cơ sở đào tạo (Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam và Trường Trung cấp nghề Giao thông xây dựng Việt Úc) tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
     Nội dung chi tiết thông báo: motot1.pdf