Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 2/2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 2/2021
     Sở GTVT vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 2/2021. Theo đó, trong tháng 2/2021 tổ chức 02 khóa sát hạch  ái xe mô tô hạng A1​ vào các ngayf 27 và 28 của các cơ sở đào tạo (Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam và Trường Trung cáp nghề GTXD Việt Úc) tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
     Nội dung thông báo: 122.pdf