Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 3 năm 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 3 năm 2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 3 năm 2021.
         Theo đó, trong tháng 3/2021, tổ chức 06 sát hạch lái xe mô tô hạng A1​ vào các ngày ​06, 07, 14, 21 và 28 tại các cơ sở đào tạo (Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trung tâm sát hạch lái xe CGDDB Hà Nam) tại các Trung tâm sát hạch đủ điều kiện.
         Nội dung chi tiết: lich a1 t03 2021.pdf