Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 4 năm 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 4 năm 2021
     Theo đó, trong tháng 4/2021, tổ chức 06 khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1​ vào các ngày 03, 04, 11, 18, 24 và 25 tại các cơ sở đào tạo lái xe ( Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đương bộ Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
     Nội dung thông báo: lich o to t4 2021.pdf