Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 4/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 4/2022
    Theo đó, trong tháng 4/2022 tổ chức 05 khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày ​03, 17 và 24​ của các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc ​và Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
    Nội dung chi tiết: 444.pdf​​
Tin liên quan