Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 5/2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 5/2021
      Theo đó, trong tháng 5/2021 tổ chức 06 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 8, 9, 16, 22, 23 tại các cơ sở đào tạo (Trung tâm sát hạch lái xe Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc tại các  Trung tâm sát hạch đủ điều kiện.
       Nội dung thông báo: 572.pdf