Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 6/2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 6/2022
       Sở GTVT vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 6/2022. Theo đó, trong tháng 6/2022 tổ chức 06 khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1​ vào các ngày 4, 5, 12, 19 và 26 tại các cơ sở đào tạo: Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam, Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
      Nội dung thông báo: 765.pdf