Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 6/2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 6/2022
       
Sở GTVT vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 6/2022. Theo đó, trong tháng 6/2022 tổ chức 06 khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1​ vào các ngày 4, 5, 12, 19 và 26 tại các cơ sở đào tạo: Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam, Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện. Lịch sát hạch cụ thể sau:
     
TT

THỜI GIAN

 SÁT HẠCH

KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH
1Sáng 04/6/2022K15

Trường Trung cấp nghề

GTXD Việt úc

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

2Sáng 05/6/2022K18

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

3Sáng 12/6/2022K19

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

4Sáng 19/6/2022K20

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

5Sáng 19/6/2022K16

Trường Trung cấp nghề

GTXD Việt úc

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

6Sáng 26/6/2022K21

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện​