Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 01 năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 01 năm 2022
       Sở GTVT Hà Nam vừa có Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 01 năm 2022​​​. Theo đó, trong tháng 1/2022 tổ chức 07 khóa sát hạch lái xe ô tô các hạng​ vào các ngày 05, 09, 12, 19, 22, 23 và 26 của các cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng nghề Hà Nam, Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trường Trung cấp KTKT Hà Nam tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
       Nội dung thông báo: 2330.pdf