Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 03 năm 2021

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 03 năm 2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 03 năm 2021.
       Theo đó, trong tháng 3/2021 tổ chức 06 khóa sát hạch lái ô tô các hạng​ vào các ngày 3, 10, 18, 23, 25 và 31 của các cơ sở đào tạo lái xe ô tô (Trường Trung cấp KTKT Hà Nam, Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trường cao đẳng nghề Hà Nam) tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
       Nội dung chi tiết: lich o to t3 2021.pdf