Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 04 năm 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 04 năm 2021
      Theo đó, trong tháng 4/2021, tổ chức 04 khóa sát hạch lái xe ô tô các hạng vào các ngày ​14, 21, 27 và 29 của các cơ sở đào tạo lái xe (Trường Cao đẳng nghề Hà Nam, Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc, Trường Trung cấp KTKT Hà Nam) tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
      Nội dung thông báo: lich o to t4 2021.pdf