Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 10 năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 10 năm 2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 10 năm 2020.
      Theo đó, Trong tháng 10/2020 tổ chức 05 khoá sát hạch lái xe ô tô các hạng​ vào các ngày 03, 17, 18, 21 và 24 của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn (Trường Trung cấp KTKT Hà Nam, Trường Cao đẳng nghề Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc) tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
      Nội dung thông báo: 1443.oto.pdf