Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 11 năm 2020

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 11 năm 2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo ịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 11 năm 2020.
      Theo đó, trong tháng 11/2020, tổ chức 04 khoá sát hạch lái xe ô tô các hạng vào các ngày 04, 11, 18 và 25 của các cơ sở đào tạo (Trường Trung cấp KTKT Hà Nam, Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trường Cao đẳng nghề Hà Nam) tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
     Nội dung thông báo: 1626.pdf