Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 11 năm 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 11 năm 2021
     Sở GTVT Hà Nam vừa có hông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 11 năm 2021. Theo đó trong tháng 11/2021 tổ chức ​01 khóa sát hạch lái xe ô tô các hạng​ vào ngày 30/11/2021 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
      Nội dung thông báo: 2110.pdf