Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 12 năm 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 12 năm 2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 12 năm 2021
       Theo đó, trong tháng 1/2021 tổ chức 05 khoá sát hạch lái xe ô tô các hạng​ vào các ngày 06, 13, 19, 20 và 27 tại các cơ sở đào tạo (Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nam, Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trường Cao đẳng nghề Hà Nam) tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
        Nội dung thông báo: 2024.pdf