Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 2 năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 2 năm 2021
Sở GTVT có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 2 năm 2021.
      Theo đó, trong tháng 2/2021 tổ chức 03 khóa sát hạch lái xe ô tô các hạng vào các ngày 03, 23 và 25 của các cơ sở đào tạo ( Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc, Trường Kinh tế kỹ thuật Hà Nam tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
      Nội dung thông báo: 123.pdf