Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 5/2021

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 5/2021
        Theo đó, trong tháng 5/2021 tổ chức 04 khoá sát hạch lái xe ô tô các hạng vào các ngày 05, 13, 19 và 27 của các cơ sở đào tạo (Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trường Trung cấp KTKT Hà Nam) tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện. 
         Nội dung thông báo: 573.pdf