Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 9 năm 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 9 năm 2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 9 năm 2021.
     Theo đó, trong tháng 9/2021 tổ chức 07 khóa  sát hạch lái xe ô tô các hạng​ vào các ngày 11, 14, 16, 19, 22, 25 và 29 của các cơ sở đào tạo tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
     Nội dung thông báo: 1501.pdf