Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 11/2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 11/2022
        Sở GTVT vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 11/2022. Theo đó, trong tháng 11/2022 tổ chức 3 khoá sát hạch lái xe ô tô vào các ngày 12, 26 và 30 của các cơ sở đào tạo: Trường trung cấp nghề GTXD Việt Úc và Trường Trung cấp KTKT Hà Nam tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định.
       
TT​THỜI GIAN SÁT HẠCHHẠNG - KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCHGHI CHÚ
112/11/2022C – K85Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
226/11/2022B2 – K118Trường Trung cấp KTKT Hà NamTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện 
330/11/2022B2 – K155Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úcTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện ​