Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 12 năm 2021

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 12 năm 2021
​         Sở GTVT Hà Nam vừa có thông lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 12 năm 2021​. Theo đó trong tháng 12/2021 tổ chức vào các ngày 05, 08, 11, 15, 18, 22, 25 và 30 của các cơ sở đào tạo (Trường Cao đẳng nghề Hà Nam​, ​Trường Trung cấp KTKT Hà Nam​ và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc) tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện​.
         Nội dung thông báo: 2137.pdf