Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 4/2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 4/2022
        Theo đó, trong tháng 4/2022 tổ chức 07 khóa sát hạch lái xe ô tô vào các ngày 02, 06, 13, 16, 20, 23 và 27 của các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp KTKT Hà Nam​, ​Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc và Trường Cao đẳng nghề Hà Nam​ tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
        Nội dung chi tiết: