Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 6/2022

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 6/2022
       Sở GTVT Hà Nam vừa có Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 6/2022. Theo đó, trong tháng 6/2022 tổ chức 06 khóa sát hạch lái xe ô tô vào các ngày 8, 11, 15, 22, 25 và 29 tại các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp KTKT Hà Nam, Trường Cao đẳng nghề Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
      Nội dung thông báo: 764.pdf