Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 8/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 8/2022
           Theo đó, trong tháng 8/2022 tổ chức 7 khoá sát hạch lái xe ô tô vào các ngày 3, 6, 10, 13, 24, 27 và 31 của các cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng nghề Hà Nam, Trường Trung cấp nghề KTKT Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTVT Việt Úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện theo quy định.
           Nội dung chi tiết: 1145.pdf