Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng
         Sở giao thông vận tải có thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng. Theo đó, căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh, báo mất phù hiệu xe của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam thông báo 45 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng. 
        Đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng khi phát hiện tổ chức, các nhân sử dụng phù hiệu xe ô tô nêu trên thì thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật.
        Nội dung thông báo và danh sách phù hiệu xe ô tô hết giá trị sử dụng: 978.pdf
Phòng QLVTPTNL
Tin liên quan