Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng của Hợp tác xã vận tải 99

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Thông báo phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng của Hợp tác xã vận tải 99
         Sở GTVT vừa ra thông báo về việc phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng của Hợp tác xã vận tải 99. Theo đó, Sở GTVT đã có quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải của HTX vận tải 99 nhưng Hợp tác xã vận tải 99 không chấp hành nộp phù hiệu về Sở GTVT Hà Nam theo quy định​. Để ngăn ngừa các tổ chức và cá nhân sử dụng phù hiệu còn hiệu lực hoặc chỉnh sửa phù hiệu đã hết hạn sử dụng của HTX vận tải 99 để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách 340 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng. Đề nghị Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố trong quá trình tuần tra, kiểm sát khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu nêu trên thì thu hồi, lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật và gửi các phù hiệu trên về Sở GTVT Hà Nam để tiếp tục có biện pháp xử lý theo quy định. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố không cấp phù hiệu cho các phương tiện trên cho đến khi có ý kiến thống nhất của của Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
    Danh sách phù hiệu không còn giá trị sử dụng: danhsachphuhieu.docx
Phòng QLVTPTNL