Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm dừng tổ chức kỳ sát hạch hạng B1 khoá K04 ngày 03/02/2021 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo tạm dừng tổ chức kỳ sát hạch hạng B1 khoá K04 ngày 03/02/2021 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc
            Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bùng phát ở nhiều tỉnh thành ở Việt Nam; Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo tạm dừng tổ chức kỳ sát hạch ngày 03/02/2021, hạng B1 khoá K04 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc (theo lịch sát hạch tại văn bản số 123/TB-SGTVT ngày 22/01/2021)​.          Nội dung thông báo: 189.pdf
   ​