Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe tháng 5/2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe tháng 5/2021
     Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19​; Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 5/2021 (tại Thông báo số 572/TB-SGTVT ngày 23/4/2021, Thông báo số 573/TB-SGTVT ngày 23/4/2021). Lịch sát hạch mới sẽ thông báo sau. ​
      Nội dung thông báo: 621.pdf