Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo về việc giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng
Sở GTVT vừa có văn bản thông báo 01 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 13 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng
      Nội dung chi tiết: 654.pdf