Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo về việc giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo 02 giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 16 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng.
             Theo đó, căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh, báo mất giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu xe của các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Để ngăn ngừa các tổ chức và cá nhân sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị mất, phù hiệu còn hiệu lực hoặc chỉnh sửa phủ hiệu đã hết hạn sử dụng để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách 02 giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ( 01 Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, 01 Giấy phép kinh doanh​  hành khách theo hợp đồng​ và 16 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng​.
              Nôi dung thông báo: 49.pdf