Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thống nhất triển khai tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ tr...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thống nhất triển khai tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Sở GTVT hà Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Giao thông - Xây dựng tỉnh Lào Cai thống nhất triển khai tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
      Theo đó, Sở GTVT Hà Nam đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Sở Giao thông - Xây dựng Lào Cai căn cứ tình hình thực tế và cấp độ dịch tại địa phương tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô đến tỉnh Hà Nam theo nguyên tắc như sau: 
      1. Về cấp độ dịch Covid-19: Hiện tại, tỉnh Hà Nam là Cấp độ 2 (kèm theo Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam).
      2. Về tổ chức hoạt động vận tải hành khách: Thực hiện theo Kế hoạch số 1864/KH-SGTVT, ngày 21/10/2021 của Sở GTVT Hà Nam về tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (có Kế hoạch kèm theo), trong đó:          2.1. Đối với địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2: Tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường. 
      2.2. Đối với địa bàn có dịch ở cấp 3: 
      - Đối với vận tải hành khách xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm); 
      - Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh (bao gồm cả xe buýt có hành trình từ hai tỉnh trở lên): Sở GTVT hai đầu tuyến báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động tối đa không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm); 
        2.3. Đối với địa bàn có dịch ở cấp 4: 
        - Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, trừ trường hợp đặc biệt được UBND tỉnh cho phép. 
       - Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có dịch ở cấp 4 thì không được dừng, đỗ. (Văn bản này thay thế Văn bản số 1871 ngày 22/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam). 
       Sở GTVT Hà Nam đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Sở Giao thông - Xây dựng Lào Cai quan tâm phối hợp./.​